Jak zrobić dobry biznesplan?

Biznesplan jest narzędziem, jakiego dosyć często wymagają banki. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy dany klient zainteresowany jest tak zwanym kredytem hipotecznym. Ze względu na wysokość kredytu, bank prosi o sporządzenie biznesplanu, który będzie zawierał szczegółowe dane, dotyczące planowanej inwestycji. Tylko wtedy staniemy się wiarygodni, a instytucja finansowa potraktuje nas poważnie.

Jeżeli chcemy zrobić dobry biznesplan, nie musimy oczywiście robić tego samodzielnie. Istnieje wielu doradców finansowych (sprawdź najlepsze firmy doradztwa finansowego na doradcy.co.pl), zajmujących się tym profesjonalnie, warto jednak, aby byli uważni i sprawowali pieczę na całością. Zastanówmy się zatem, jak zrobić dobry biznesplan, a tym samym zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pieniędzy od banku.

Konieczne jest zawarcie w tym dokumencie wszystkich niezbędnych informacji. Służy to przede wszystkim temu, aby bank mógł zorientować się w naszych planach. Bardzo ważna jest strona tytułowa, ponieważ dostarcza wszystkich niezbędnych informacji. Muszą się na niej znaleźć między innymi: dane potencjalnego inwestora, adresata, określenie i lokalizację przedsięwzięcia, podstawowe pieniądze i podpisy.

Potem należy zająć się poszczególnymi częściami biznesplanu, które muszą być opracowane dosyć szczegółowo. Jeżeli bank zapozna się z takim dokumentem, będzie wiedział, jaką podjąć decyzję. A wcale nie jest ona łatwa. Chodzi przede wszystkim o zysk, a wiadomo przecież, jak trudno utrzymać się na rynku i w ogóle na nim zaistnieć. Dlatego banki zazwyczaj nie inwestują w coś, co z góry jest skazane na brak powodzenia.

Części, które musimy opracować dotyczą głównie: charakterystyki przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej i personelu, planu organizacyjnego, marketingowego, szczegółowej analizy rynku oraz planu finansowego.