Noble Bank zatrudniając najlepszych specjalistów potrafi rozróżnić przedsiębiorstwa tudzież plany biznesowe, które mają szansę na powodzenie od takich, które najprawdopodobniej nie osiągną sukcesu. Z tego też powodu Klienci – zarówno indywidualni jak i firmy nastawieni na sukces finansowy oraz generowanie zysków, mogą liczyć na finansowanie ze strony Noble Banku.

Kredyty dla klientów indywidualnych

Dzięki Bankowości Prywatnej Noble Bank może zaoferować swoim Klientom rozwiązania elastyczne – indywidualne, dobrane do potrzeb konkretnej osoby i jej oczekiwań. M.in. z tego powodu prze szacowaniu wielkości przyznawanego kredytu brany jest także pod uwagę posiadany majątek kandydata.

Jednym ze stworzonych dla klientów rozwiązań jest Kredyt pod aktywa. Cechuje go dużą elastyczność oraz możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnego Klienta. Zasady oceny zdolności kredytowej są mniej restrykcyjne, a formalności związane z otrzymaniem tego kredytu uproszczone. Ocenie podlegają także posiadane przez klienta dobra materialne – czyli jego majątek.

Kolejną z ofert Noble Banku jest Kredyt na wynajem, skierowany do tej grupy Klientów, której celem jest inwestowanie w nieruchomości. Ten kredyt hipoteczny jest udzielany na zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem, a analiza przeprowadzana przed jego przyznaniem jest oparta jest na prognozach dotyczących zysków z wynajmu. Specjalną ofertę Noble Banku stanowi także kredyt dedykowany osobom wykonującym zawody zaufana publicznego np. politykom. Jest to kredyt hipoteczny na zakup mieszkań, rezydencji czy innych nieruchomości. Kwotę udzielanego kredytu oblicza się na podstawie osiąganych przez Klienta dochodów, posiadanego przez niego majątku i szans na jego rozmnożenie. W ofercie Noble Banku znajdują się także kredyty na zakup akcji na rynku wtórnym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, możliwe jest także odzyskanie płynności już posiadanych aktywów.

ODDZIAŁY NOBLE BANK

Inwestycje w nieruchomości

Na prawidłową ocenę zdolności kredytowej Klienta wpływa bardzo wiele czynników, z tego powodu pracownicy Noble Bank dokonując takiej oceny biorą pod uwagę nie tylko dochody Klienta, ale także szanse na pomnożenie kapitału, jak i również całościową i zsumowaną wartość aktywów Klienta. Możliwe jest także podliczenie środków, które można oddać pod zastaw kredytu np. obligacji czy też hipoteka pod inną nieruchomością.

Nieruchomości Komercyjne

Noble Bank podejmując decyzję o finansowaniu nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne, ujmuje sprawę globalnie i zwraca uwagę na bardzo różne czynniki. Jednym z priorytetów jest potencjał przedsięwzięcia w kwestii wytwarzania zysków w przyszłości czy posiadanych przez Klienta aktywów.

Noble Bank Finansuje takie przedsięwzięcia jak:
– Lokale użytkowe i nieruchomości komercyjne
– Finansowanie zakupu nieruchomości, które ma szansę przynieść duże zyski
– Dopłata do zakupu lub zbudowania pensjonatu/ hotelu w miejscowości turystycznej, która może przynieść duże zyski
– Nabywanie lokali użytkowych w celach przeznaczonych na zarobek

Nietypowe przedsięwzięcia:
– Udzielanie kredytów, które posiadają zabezpieczenia na aktywach finansowych oraz kredytów na zakup akcji na rynku wtórnym
– Odzyskiwanie płynności z posiadanych aktywów finansowych
– Finansowanie inwestycji developerskich, przy czym jest to możliwe tylko dla już doświadczonych przedsiębiorców.

Kredyty dla przedsiębiorców:
– Kredyt dla prywatnego przedsiębiorcy lub spółki jawnej
– II Hipoteka
– Kredyt Aktywa dedykowany Klientom, którzy mają wysokie przychody i majątek
– Finansowanie lokalu usytuowanego poza granicami Polski, pod warunkiem zabezpieczenia go na terenie naszego kraju
– Zakup na wynajem – finansowanie zakupy nieruchomości przeznaczonej na cele zarobkowe
– Kredyt dla osób wykonujących prace zaufania publicznego.