Najwyższe cele finansowe są osiągane przez klientów w dużej mierze dzięki wydatnej pomocy banku, który dzięki doświadczeniu i wiedzy swoich pracowników potrafi wdrożyć sprawdzone lub czasem zupełnie nowe rozwiązania, innowacyjne programy z zyskiem dla Klienta. Noble Bank jest specjalistą od wprowadzania w życie efektywnych rozwiązań, które zawsze są konsultowane z klientem, gdyż to właśnie preferencje i oczekiwania Klientów są najważniejsze.

Asset & Health Management jest właśnie strategią inwestycyjną, którą kieruje do klientów Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Banku. Strategia ta umożliwia klientowi zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym. Zgodnie z oczekiwaniami Klientów Doradcy Finansowi Noble Banku lokują ich fundusze i aktywa wielkości co najmniej 3 milionów na rynku kapitałowym. Działania te są przeprowadzane wspólnie z Klientem, bądź pod jego kontrolą, zawsze jednak według wcześniej indywidualnie dopracowanego planu.

Asset & Health Management jest tworzone z poszanowaniem i w oparciu o indywidualne oczekiwania i preferencje Klienta, a nie według wcześniej sprawdzonych schematów działań. Każdy Klient posiada profil inwestycyjny, który uwzględnia i odzwierciedla jego oczekiwania dotyczące takich zagadnień jak stopy zwrotu czy ryzyka inwestycyjnego – czynników wpływających na portfel inwestycyjny. Usługa ta umożliwia także bezustanny kontakt Klienta z Doradcą oraz pełną dyspozycję swoimi aktywami.

ODDZIAŁY NOBLE BANK